• Assisterande VD
  • Bachelor i datalogi

Muhammad Faizan

Assisterande VD

Muhammad Faizan, en skicklig proffs med en examen i MSc Petroleum Technology, har över 9 års lång erfarenhet som operationschef inom indragningsbranschen. Han arbetar för närvarande som assisterande VD och kombinerar sin tekniska expertis med strategiskt ledarskap för att driva framgång och tillväxt i organisationen. Hans skicklighet ligger i att optimera verksamheten, främja affärsrelationer och implementera effektiva strategier för att uppnå operativ excellens och hållbara resultat.