• Ledande planeringsingenjör

  • (MSC Civilingeniør – Planlægning og forvaltning af byggeri i Storbritannien)
  • (medlem af Institute of Civil Engineering)
  • (MAPM Association of Project Management)

Micheal Abby

Ledande planeringsingenjör

Micheal Abby är en erfaren planerings- och projektkontrollspecialist, certifierad som Project Management Professional (PMP), med över 15 års erfarenhet inom byggbranschen, främst i Ryssland och Mellanöstern. Han har en mångsidig bakgrund inom sektorn, inklusive infrastruktur, flygplatsutveckling, bostads- och kontorsprojekt, höghus, universitetsbyggande, gruv- och metallkonstruktioner och industribyggen.

Micheals expertis spänner över olika kritiska funktioner såsom planering & rapportering, projektkontroller och omfattande arbete med datacenterprojekt. Han utmärker sig i att utveckla och underhålla scheman för design-, ingenjörs-, konstruktions- och driftsättningsfaserna. Han hanterar även framstegsdatabaser, framstegsrapportering, milstolpsprognoser, fördröjnings-/flytvägsanalys och registrerar förseningar och störningar. Hans skicklighet sträcker sig till Earned Value Management, övervakning av schemaprestanda och utför verifiering av webbplatsens framsteg samtidigt som han fokuserar på kvalitetsbedömningar.

Micheal Abby har en MSC i Civil Engineering med specialisering på konstruktionsplanering och ledning från Storbritannien. Han är medlem i Institute of Civil Engineering och Association of Project Management (MAPM).