• Kommersiell ledare
  • BSc (Hons) kvantitetsmätning

Martin Beards

Kommersiell ledare

Med över 25 års expansiv erfarenhet inom byggbranschen, omfattande olika projekt och kontrakt inom kommersiella, gästfrihets-, detaljhandels-, bostads-, industrisektorer och en specialisering inom datacenter, tar Martin med sig en mängd kunskap till bordet. Han har skickligt hanterat kvantitetsmätning, kontraktsadministration och kostnadskontrollfunktioner och har framgångsrikt hanterat ett brett utbud av standard- och generiska huvudkontrakt och underentreprenader. För närvarande fungerar som kommersiell ledare, hans erfarna expertis och branschinsikt, särskilt i datacenter och system för blandad användning, spelar en avgörande roll för att driva tillväxt och främja strategiska partnerskap.