• Senior Planner – Storbritannien
  • Ph.D. i byggnadsteknik

Ali Buttimer

Senior Planner – Storbritannien

En erfaren planerings-/projektkontrollingenjör och kvantitetsmätare med 13 års erfarenhet i Storbritannien, Östeuropa, Centralasien och Förenade Arabemiraten. Alis expertis spänner över olika projekt som järnvägsinfrastruktur, gasreningsverk, kraftverk, höghusbostäder och mer. Han utmärker sig i projektplanering och projektledning och använder verktyg som Primavera Project Planner, MS Project och Synchro 4D för att säkerställa ett smidigt utförande. Hans skicklighet sträcker sig till riskanalys med Pertmaster och Asta Powerproject för strömlinjeformad schemaläggning. Alis kommando över programvara inklusive AutoCAD, Sap2000NL, Etabs, Plaxis och mer understryker hans skicklighet i strukturanalys. Hans strategiska blandning av kompetens och erfarenhet positionerar honom som en avgörande bidragsgivare till framgångsrik projektleverans.