Vores Service

Kommersiell ledning

NS Nordics AS tillhandahåller ett komplett utbud av kostnadshanterings- och kvantitetsmätningstjänster inom byggd miljö för både beställare och entreprenörer.

Kostnadshantering & Kvantitetsmätning

NS Nordics AS tillhandahåller ett komplett utbud av kostnadshanterings- och kvantitetsmätningstjänster inom byggd miljö för både kunder och entreprenörer inklusive:

  • Kassaflödeshantering
  • Change Management
  • Kostnadsmodellering
  • Kostnadsplanering
  • Value Management och Value Engineering
  • Upphandlingsrådgivning, strategi, kontraktsurval och kontraktsdokumentation
  • Kontraktsförvaltning
  • Genomförbarhetsstudier
  • Riskhantering

vår filosofi

NS Nordics AS har åtagit sig att tillhandahålla utmärkt service och har en policy för ständig utveckling och förbättring, samtidigt som de förblir flexibel för både kunders krav och förändringar i byggbranschen.

Vårt team lägger stor vikt vid kontroll av byggkostnaderna. Det uppnås genom att tillämpa vår expertkunskap om aktuella priser på arbete, material och anläggningar och det, i kombination med vår tekniska förståelse för design, ger kunderna tidigt och varaktigt förtroende för värdet av deras investering.

Vi strävar efter att vara en proaktiv och effektiv medlem av byggteamet.

Opbygning af en bedre fremtid for den næste generation

Vi vil være det førende konsulentfirma inden for projektplanlægning og projektstyring i verden med vores passion!

Nogle af dem vi arbejder med